Ngày đăng: 15/01/2015 - 09:40
LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA CÔNG CP QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG TV & CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SUNLOGO VIỆT NAM

<br />

<table class="MsoTableGrid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: none; border-collapse: collapse;">
  <tbody>
    <tr> <td width="319" valign="top" style="width: 239.4pt; padding: 0in 5.4pt;">
        <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://tvmedia.vn/" ><img src="/upload/medialibrary/f64/f642b8991cbd8bb9c4958d5a27a21810.png" title="logo chuan - (ko nen trang).png" border="0" alt="logo chuan - (ko nen trang).png" width="160" height="78"  /></a></p>
       </td> <td rowspan="1"></td><td width="319" valign="top" style="width: 239.4pt; padding: 0in 5.4pt;">
        <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right;"><a href="http://sunlogo.com.vn/" ><img src="/upload/medialibrary/1f3/1f3e57480b85801c21b62106df610419.jpg" title="Sunlogo.jpg" border="0" alt="Sunlogo.jpg" width="200" height="67"  /></a></p>
       </td> </tr>
   </tbody>
</table>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">
    <br />
   </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%;">Sáng nay ( ngày 15.12.2014)  lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa </span><b style="line-height: 115%;">Công ty CP Quảng cáo Truyền thông TV (TVMedia)</b><b style="line-height: 115%;"> -  Công ty CP Giải pháp Truyền thông Sunlogo Việt Nam (Sunlogo)</b><b style="line-height: 115%;">  </b><span style="line-height: 115%;">đã diễn ra tại trụ sở chính của Công ty TVMedia.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%;">
    <br />
   </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%;">Đại diện phía công ty TVMedia, ông Nguyễn Văn Thuận – Tổng Giám Đốc và ông Hồ Viết Nhân – Tổng giám đốc, đại diện phía công ty Sunlogo đã thực hiện lễ ký kết hợp tác chiến lược. Hai bên cam kết sẽ là đối tác chiến lược của nhau, cùng nhau hợp tác trên phương diện đoàn kết, hữu nghị, tương trợ, chia sẻ thành công cùng phát triển </span><span style="line-height: 21.4666652679443px;">trở thành những công ty hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông</span><span style="line-height: 115%;">.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="line-height: 115%;">
    <br />
   </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="line-height: 115%;"><b>Văn phòng.</b></span></p>

Các tin bài liên quan: