Vấn đề thời sự về biển Đông đang rất được chú nên ngay khi tập đầu tiên của bộ phim tài liệu đặc biệt Biển động phát sóng vào ngày 17/5 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.