Ngày 5/3, Tổng Giám đốc Đài THVN đã ban hành quyết định số 388/QĐ-THVN về việc thành lập cơ quan thường trú tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Bạn là một chủ doanh nghiệp hay một marketing chuyên nghiệp luôn trăn trở, mong muốn đem sản phẩm cũng như thương hiệu của mình đến gần hơn nữa với người tiêu dùng?
Hôm nay (27/5), Lễ ký kết hợp tác liên doanh giữa VTV Cab, VTV Broadcom và Hyundai Home Shopping Network (HDHS) đã chính thức được tiến hành trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đài THVN, đối tác Hyundai và các vị khách quý.