(Thethaovanhoa.vn) - Vì bạn xứng đáng - You deserve it sẽ rất khác biệt vì người chơi sẽ không được hưởng quyền lợi vật chất như các gameshow khác mà nó được dùng để giúp đỡ một nhân vật đặc biệt mà người chơi cảm kích.