Ngày 5/3, Tổng Giám đốc Đài THVN đã ban hành quyết định số 388/QĐ-THVN về việc thành lập cơ quan thường trú tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Sáng nay ( ngày 15.12.2014)  lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Quảng cáo Truyền thông TV(TVMedia) -  Công ty CP Giải pháp Truyền thông Sunlogo Việt Nam ( Sunlogo)  đã diễn ra tại trụ sở chính của Công ty...
Công ty CP Quảng cáo Truyền thông  TV (TVMedia) “độc quyền” khai thác quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình Hoà Hình (HBTV).