Đây là chương trình trò chơi truyền hình đầu tiên mà chiến thắng không mang lại phần thưởng cho bản thân người chơi. Điều này chứng minh rằng trên thế giới vẫn còn những phép màu và rằng chủ nghĩa vị tha vượt lên chủ...
“THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG” là những câu chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, giúp mọi người trong mỗi gia đình và khán giả ngồi trước màn hình lấy lại nhịp sống thăng bằng, yêu thương, gần gũi, bình đẳng và chia sẻ. Đó...
Những kỹ năng cần có khiến một người làm sales thành công là gì? Đó chính là những kỹ năng mà nếu thiếu nó, có thể bạn cũng sẽ thành công nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Vì thế chỉ cần học và phát triển...