Đầu tư kênh Truyền Hình

                                                                       

Song song với các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh mẽ của TVMedia, dịch vụ kênh CineTV+ dù mới ra nhập thị trường nhưng đã khẳng định được vị trí của mình với lượng khán giả lớn. 

Ưu điểm cạnh tranh của kênh CineTV+ do TVMedia khai thác:

- Là một kênh Cab trong hệ thống của truyền hình việt nam nên dễ thích ứng truyền dẫn đến các địa phương trên toàn quốc
- Sự am hiểu tâm lý khán giả. TVMedia luôn hướng đến đối tượng khán giả cốt lõi để cung cấp những bộ phim, những chương trình không chỉ hay về mặt nội dung, đẹp về hình ảnh, nghệ thuật mà còn có ý nghĩa sâu sắc với chiều sâu tâm lý. .