Tổ chức sự kiện

TVMedia – ý tưởng tiên phong

Với thế mạnh trong việc lên ý tưởng và sản xuất chương trình, mảng tổ chức sự kiện của TVMedia đang dần dần khẳng định tài năng cũng như chuyên nghiệp trong việc tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế.

Những công việc cơ bản của TVMedia:

- Cùng khách hàng lên ý tưởng độc đáo và hấp dẫn cho sự kiện để tổ chức.
- Xây dựng nội dung, viết kịch bản, chọn địa điểm, thiết kế…
- Truyền thông, quảng cáo cho sự kiện và thông qua PR
- Quản lý hiệu quả tất cả các khâu.

to chuc su kien a


to chuc su kien b